Jak ograniczyć emisję CO2 i zaoszczędzić 30% na kosztach energii

Udostępnij

Redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling. Jest to hasło składające się z trzech liter "R", które wraz z dobrze znanym logo trzech wygiętych i następujących po sobie strzałek, zazwyczaj zielonych, pomaga dzieciom i dorosłym poznać i zapamiętać znaczenie ochrony środowiska. Hasło i logo można znaleźć na wszystkim, od butelek PET po elektronikę użytkową, a ich przekaz jest równie łatwo rozpoznawalny, co prosty: możesz wykorzystać to, co już masz, aby zaoszczędzić pieniądze, energię i zasoby.

Oszczędni producenci zawsze szukali sposobów na zwiększenie wydajności i efektywności swoich procesów. Technologia, która rozwija się w tempie wykładniczym, sprawia, że staje się to jeszcze łatwiejsze. Podobnie jak włączenie analityki, która może pokazać w rzeczywistych, identyfikowalnych liczbach, w jaki sposób modernizacja i optymalizacja sprzętu może wdrożyć zasady trzech R, a w zamian przynieść wymierne oszczędności kosztów w konkretnym, przewidywanym okresie czasu.

Tak właśnie stało się w firmie Wuxi Diesel, gdzie system odzyskiwania energii firmy Atlas Copco pomógł zmniejszyć emisję CO2 i koszty energii o prawie 30 procent. Pięć zespołów sterowania odzyskiem energii firmy Atlas Copco umożliwiło zakładowi wykorzystanie energii odzyskanej z wody chłodzącej sprężarki GA do zmniejszenia zapotrzebowania na parę, a w rezultacie - kosztów energii. Systemy klimatyzacji i elementy podgrzewające wodę w kilku częściach zakładu mogły wykorzystać tę nowo pozyskaną energię, zmniejszając zapotrzebowanie na energię dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na węgiel i związaną z tym emisję, a w efekcie koszty zakładu.

Na tym oszczędności się nie skończyły. Firma Atlas Copco dostarczyła producentowi system Air Optimizer™ ES, który wykorzystuje zdalny monitoring do obserwowania zmiennego zapotrzebowania na sprężone powietrze i dostosowuje scentralizowane sterowanie serią sprężarek, aby zapewnić optymalne zarządzanie w celu uwzględnienia tych wahań. Dokładniejsze sterowanie pozwoliło obniżyć zapotrzebowanie sieci rurociągów i przyniosło dodatkowe 30-procentowe oszczędności energii.

Te zmiany systemowe nie tylko zapewniły bardziej niezawodną pracę urządzeń, ale także zwróciły uwagę innych. Zakład uzyskał certyfikat LEED zgodnie z normami budownictwa ekologicznego. Następnie te same filozofie i praktyki zostały wdrożone w kilku kolejnych zakładach klienta, co pozwoliło na obniżenie kosztów energii w tym samym zakresie i na większej powierzchni.

Ciągłe zmniejszanie zużycia energii i kosztów jest nieustannym wyzwaniem. Można to osiągnąć jedynie poprzez ciągłe poszukiwanie nowych sposobów maksymalizacji wydajności niezbędnych zasobów, optymalizacji działania i zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Pierwotnie za trzy R uważano czytanie, pisanie i arytmetykę, ale dzisiejsze lekcje efektywności pochodzą z bardziej nowoczesnego i rozsądnego programu nauczania - reduce, reuse, recycle.