Jak lepiej zrozumieć system sprężonego powietrza dzięki danym dotyczącym wydajności?

Udostępnij

Dokładny przegląd dynamiki systemu sprężonego powietrza - obejmujący rejestrację i analizę najważniejszych parametrów sieci sprężonego powietrza - pomaga ustalić właściwą równowagę operacyjną i określić potencjał oszczędności energii. Audyt sprężonego powietrza, który ocenia zarówno stronę zasilania, jak i zapotrzebowania systemu sprężonego powietrza, pozwala wykryć straty energii i uzyskać dokładny profil sprężonego powietrza dla zakładu. Dostępne audyty obejmują zakres od podstawowych inspekcji do pełnego badania audytowego.

Jakie są różnice pomiędzy dostępnymi audytami?

Obejście linii jest najprostszą z procedur i polega na wizualnej kontroli różnych elementów systemu sprężarek, w tym między innymi pomieszczenia sprężarek, filtrów, rurociągów i spustów kondensatu. Kontrola ta może ujawnić nieefektywność lub słabe punkty wydajności, a także określić obszary wymagające poprawy.

Rejestrowanie danych wykorzystuje standardowy wzór (taki, który uwzględnia współczynnik mocy) do obliczania prądu (amperów) i obejmuje śledzenie wydajności systemu sprężarek przez co najmniej siedem dni. Rejestrowanie danych obejmuje również chodzenie po linii produkcyjnej, a także określanie niewłaściwego wykorzystania sprężonego powietrza lub nieefektywności w rozmieszczeniu sprężarkowni i hali produkcyjnej. Rejestrowanie danych może ujawnić, czy sprężarka jest prawidłowo dobrana pod względem wielkości lub czy pracuje w zakresie zbliżonym do maksymalnej wydajności CFM.

Pełny audyt systemu może obejmować szereg dogłębnych audytów różnych części systemu sprężarek. Poszczególne audyty obejmują pomiar zapotrzebowania systemu sprężonego powietrza w ciągu siedmiu dni, wykrywanie i kontrolę wycieków powietrza, jakość powietrza i ocenę obecności wody lub oleju w powietrzu, przegląd konserwacji, który pomaga uaktualnić harmonogramy konserwacji, oraz opracowanie programu monitorowania i sterowania, który określa zalecenia dotyczące długoterminowego monitorowania w celu utrzymania optymalnej wydajności. Często oszczędności wynikające z niższych kosztów energii i wyższej wydajności linii produkcyjnej zwracają koszty inwestycji w pełny audyt systemu.

Szanse na duże oszczędności

Audyt energetyczny może zidentyfikować potencjalne możliwości odzyskiwania energii. W przypadku odzyskiwania energii ciepło będące produktem ubocznym sprężonego powietrza jest ponownie wykorzystywane w innych procesach, np. do ogrzewania wody, zamiast trafiać do atmosfery. Jest to szczególnie przydatne w zakładach produkcyjnych, które już potrzebują gorącej wody do takich procesów, jak wyparzanie, czyszczenie, sterylizacja i gotowanie na parze. Ponadto w przypadku wykorzystania energii odzyskanej zużycie paliwa może być niemal całkowicie zrekompensowane.

Po wykryciu i skorygowaniu nieefektywności po stronie podaży można lepiej ocenić wydajność po stronie popytu, aby upewnić się, że system ma sprężarki o odpowiedniej wielkości, odpowiadające zapotrzebowaniu. Następnie, po wprowadzeniu poprawek po stronie popytu, można uzyskać realne oszczędności.

Najlepsze praktyki audytu

Należy zapytać dostawcę usług audytowych, jaki rodzaj raportu zostanie dostarczony po audycie i dowiedzieć się, czy firma oferuje audyt po audycie lub coroczne badanie kontrolne PM. Należy również zapytać, czy firma pomoże w usunięciu nieefektywności, które zostaną wykryte podczas audytu. Co najważniejsze, należy upewnić się, że audyt może być przeprowadzony podczas normalnej pracy systemów, co zapewni, że nie będzie potrzeby przestojów.

Czy masz pytania dotyczące audytów sprężonego powietrza? Skontaktuj się z nami lub zostaw komentarz poniżej.