Obliczanie kosztu cyklu życia pomaga zobrazować przyszłe oszczędności

Udostępnij

Cykl życia każdego znaczącego zakupu kapitału zazwyczaj przebiega według tej samej trajektorii finansowej - początkowe nakłady są drogie (lub tak się wydaje), następnie spłacane są odsetki, a potem zasady, aż do momentu, gdy zaczyna się opłacać i zaczyna się uzyskiwać zwrot z inwestycji.

Oczywiście należy również wziąć pod uwagę szereg dodatkowych czynników - koszty eksploatacji w określonym czasie, regularne przeglądy i konserwację, bezpieczeństwo i szkolenia pracowników oraz amortyzację sprzętu. Żaden rozsądny pracodawca nie dokonuje znaczących wydatków bez uwzględnienia tych czynników przy dokonywaniu zakupu, który jest inwestycją w przyszłość.

Analiza ta, zwana kosztem cyklu życia (LCC), to systematyczny sposób badania kosztów operacyjnych produktu (lub usługi, np. relacji ze sprzedawcą lub podwykonawcą). Zwykle istnieje równowaga - samochód hybrydowy może kosztować więcej niż podobny pojazd spalinowy o podobnej budowie i masie, ale jego eksploatacja w skali tygodnia i miesiąca jest mniej kosztowna. Może też przynieść dodatkowe oszczędności dzięki zachętom podatkowym. LCC jest cennym narzędziem przy rozważaniu inwestycji kapitałowych, a systemy sprężonego powietrza nie są tu wyjątkiem.

Modernizacja urządzeń sprężarkowych może wydawać się trudnym zadaniem, ale postęp technologiczny pozwala coraz lepiej wykorzystywać wydajność urządzeń. Przeprowadzenie obliczeń LCC wymaga wiedzy i doświadczenia z porównywalnymi i konkurencyjnymi systemami, a także szczegółowej analizy porównawczej, która pokaże, co oferuje obecny system, zarówno z punktu widzenia produkcji, jak i kosztów. Oprócz oszczędności wynikających z zastosowania technologii, zachęty oferowane przez przedsiębiorstwa energetyczne mogą często potęgować te oszczędności - gdy zużycie energii spada, szczególnie w przypadku dużych producentów przemysłowych, przedsiębiorstwo energetyczne często oferuje zachęty, ponieważ ich zapotrzebowanie również się zmniejszyło.

Energia elektryczna jest najbardziej znaczącym kosztem w przemysłowej produkcji sprężonego powietrza. Jednak dzięki odzyskiwaniu energii, obniżaniu ciśnienia, rozpoznawaniu wycieków i optymalizacji pracy istnieje wiele sposobów na zmniejszenie tego zapotrzebowania (i kosztów). Planując nową inwestycję, należy w sposób wyważony i realistyczny spojrzeć na przyszłe operacje, w tym na nowe wymagania sytuacyjne i środowiskowe, aby uzyskać jasny obraz tego, jak inwestycja zostanie zrównoważona. Partner w dziedzinie sprężonego powietrza pomoże obliczyć te i inne czynniki, aby uzyskać dokładny obraz tego, jak szybko może nastąpić zwrot z inwestycji. Modernizacja systemu sprężonego powietrza do najnowszej technologii może pomóc w spełnieniu przyszłych wymagań w zakresie energii, jakości i zrównoważonego rozwoju.